Contact us

Contact us

Headquarters (Suzhou): East Jinling Road No. 120, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu Province, China

Contact information of Headquarters (Suzhou)

TEL:0512-67416499

FAX:0512-67413411


R & D (Shenzhen)2nd floorNo.2 buildingTingwei Industrial District,No.2 of Liufang RoadNo.67 of Baoan District,Shenzhen.


R & D (Xi'an)Xiangzhang Park 1304#, Fengcheng road, Weiyang District, Xi'an


Factory (Dongguan):Jiaoshe Village Road No.168, Dongkeng Town, Dongguan, Guangdong Province.